Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Torkan påverkar skogens koldioxidupptag – forskning vid institutionen i fokus i SVT-inslag

Anders Lindroth vid forskningsstationen på Hyltemossa, under intervjun

SVT har intervjuat Anders Lindroth om de långtidsmätningar av skogens koldioxidupptag som ICOS och institutionens forskare bedriver utanför Perstorp i norra Skåne. Tidigare mätningar har visat att torkan 2018 minskade koldioxidupptaget i södra skogar, medan tallskogar i norr klarade sig bättre. Årets torka påverkar nu pågående mätningar, och forskarna följer utvecklingen noga.

Sveriges Television har publicerat en nyhetsartikel och ett inslag där Anders Lindroth intervjuas om långtidsmätningar av skogens koldioxidupptag utanför Perstorp i norra Skåne. Med hjälp av avancerade instrument i en 150 meter hög mast och i skogen kan forskarna exakt mäta koldioxidutbytet i skogen.

I inslaget framhävs att skogens förmåga att ta upp koldioxid påverkas av faktorer som tillväxt, sortval och avverkning. Lindroth betonar betydelsen av att bygga upp hållbara skogsbestånd som kan motstå skador och fortsätta att absorbera koldioxid.

Lindroth har varit involverad i uppbyggnaden av ICOS (Integrated Carbon Observation System), ett forskningsnätverk med cirka 80 ekosystemstationer i Europa. Genom detta nätverk har forskarna kunnat undersöka hur torkan påverkade kol- och vattenbalansen i elva skogar i Sverige, Finland, Danmark och Estland under 2018. Resultaten visade att koldioxidupptaget minskade i de södra skogarna det året, medan tallskogarna i norr klarade sig bättre. I granskogen runt Hyltemossa var koldioxidupptaget nästan obefintligt.

Lindroth nämner även att det följande året, trots relativt gynnsamma klimatförhållanden, var det mer koldioxidutsläpp än upptag i södra delen av landet. Årets torka återspeglas nu i pågående mätningar, och forskarna följer noggrant utvecklingen. Huruvida torkan kommer att påverka skogens koldioxidupptag på liknande sätt även denna gång kommer bli tydligt när året har gått.

Här kan du ta del av artikeln och inslaget.

Fakta om ICOS

ICOS (Integrated Carbon Observation System) initierades 2008 och är ett nätverk av 95 mätstationer i 9 europeiska länder för studier av växthusgaser.

Genom ICOS nätverk av mätstationer kan utbytet av växthusgaser mellan atmosfär och jordytan mätas på ett standardiserat och kvalitetssäkrat sätt, det vill säga att alla mätningar utförs och kvalitetskontrolleras på likadant sätt, vilket ger möjligheten att jämföra data på ett sätt som inte har kunnat göras tidigare.

ICOS Sweden som är den svenska delen av ICOS, har totalt tio mätstationer på sju platser från norr till söder. Lunds universitet är värd för ICOS Sweden, där också universiteten i Göteborg, Stockholm och Uppsala samt SLU och Polarforskningssekretariatet medverkar. Samtliga partners står, tillsammans med Vetenskapsrådet, för långsiktig finansiering av ICOS Sweden.

ICOS maststationer i Sverige
ICOS mätstationer i Sverige