Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIT-projekt med Pythonprogrammering

EXTP40

Kursen kan ENDAST läsas av LTH-studenter och sökes via LTH kursanmälan.

Kursens innehåll

Användning av och kunskap om programmeringsspråk som används inom utveckling av och kommunikation med dagens GIS-program och applikationsmiljöer inom GIT är av stor betydelse för studenter som vill specialisera sig i dessa inriktningar.

I projekt ingår att söka och inhämta speciell kunskap för genomförande. Det görs du genom deltagande i och genomförande av programmeringslaborationer i en distanskurs för Python-programmering i GIS. Den innehåller både föreläsningar som andra distansresurser. Parallellt löper projektet som utgörs av en GIT-relaterad applikation. I det projektet sker undervisning i form av ett antal projektmöten med diskussion och handledning.

Undervisningsform

Projektredovisningen sker både muntligt och skriftligt under varierande former.

Datum och tid för introduktionsmöte bestäms genom kontakt med kurskoordinator.

Kursansvarig

Fakta: EXTP40

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: ht
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: Minst två av fördjupningskurserna i GIT:

  • TEK230, EXTN10, EXTN15, EXTN70 eller EXTN75
  • EXTF80 Geografisk informationsteknik
  • EDAA20 Programmering och databaser
  • FMA430 Flerdimensionell analys

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: GISN24

Kursplan