Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekosystemmodellering

NGEN02

Kursens innehåll

Simuleringsmodeller är viktiga redskap inom miljösektorn. Där används de för att ta fram underlag till miljöpolitiska beslut och planering. I forskningssammanhang används modellering för att beskriva komplexa system samt för att utöka systemförståelse. Den här kursen behandlar några av de olika typer av processinriktade modeller som används inom ekosystem- och miljöinriktade sektorer, näringar och forskninggrenar.

Kursen behandlar även principer, metoder och verktyg för att definiera, parametrisera, utvärdera och tillämpa modeller. Som student får du också lära dig att visualisera och tolka resultat med hänsyn tagen till bakomliggande antaganden och osäkerhetskällor. Du gör kopplingar görs till sektorsrelevanta frågeställningar och till aktuella tillämpningsområden inom exempelvis miljöförvaltning och forskning.

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.

Kursansvarig

Fakta: NGEN02

Nivå: avancerad
Poäng: 15 hp
Kursperiod: VT1
Språk: engelska
Förutsatta kunskapskrav: grundläggande behörighet samt 90hp naturvetenskapliga studier

PDF icon Kursplan