Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Geografisk informationsteknik

EXTF80
OBS: kursen kan endast läsas av LTH-studenter. Den sökes via LTH kursanmälan.

Denna kurs vänder sig till dig som läser Lantmäteriprogrammet på LTH. Kursen syftar till att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom geografisk informationsteknik såsom:

  • kartografi
  • modellering
  • geostatistik
  • lagring, behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem (GIS).

Kursens innehåll

Kursen ger dig den grundläggande teorin rörande kartografi, rumsliga fenomen samt geografisk data och analys. Du lär dig också grundläggande geostatistik samt kvalitetsaspekter i form av felteori och felfortplantning. Genom räkneövningar och en stor del praktiska övningar med GIS får du kunskap om hur du kan samla in geografiska data, strukturera dem, utföra grundläggande geografiska analyser samt presentera geografisk information. Du får också kännedom om vilka geografiska/kartografiska databaser som finns inom stat och kommun, deras huvudsakliga användningsområden, samt hur du kan beskriva kvaliteten.

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer och större tillämpningsarbete.I ett block av tillämpningsövningar får du samla in data in från olika nationella och regionala datadistributörer, och sammanställa och analysera dessa utifrån en för lantmätaren relevant frågeställning.

Kurskoder har tidigare varit TEK270 och EXTA45.

 

Sidansvarig:

Kursansvarig

Fakta: EXTF80

Nivå: fördjupad (G2)
Poäng: 12 hp
Kursperiod: vt
Undervisningsspråk: svenska
Förutsatta kunskaper: FMAA05 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra, EXTA50 Samhällsmätning, EDAA20 Programmering och databaser samt FMS032 Matematisk statistik.

Kursplan
 

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter