Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram

Vi har flera olika masterprogram som erbjuder en fördjupning av ämneskunskaperna, med olika inriktningar. Några av programmen är i samarbete med andra europeiska universitet och där en del av utbildningen sker utomlands. Det kan också ge dubbel examen. Vi har många internationella studenter och programmen ges därför på engelska.

Alla våra masterprogram omfattar 120 hp, motsvarande två års heltidsstudier.

Masterprogram Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Programmet ger dig en fördjupad kunskapsbas inom de naturgeografiska ämnesområdena och flera möjligheter till specialisering. Som student på masterprogrammet förbereds du också för jobb inom samhällssektorer och näringslivet. Utbildningen ger dig hög kompetens att arbeta med mer avancerade uppgifter och komplexa frågeställningar inom miljö-, natur- och klimatförändringsområden. Efter utbildningen är du även behörig att söka forskarutbildning.

Läs mer om masterprogrammet i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap

Masterprogram GIS och Fjärranalys

Geomatikprogrammet börjar med kurser inom datalogi och statistik för att du som student ska  förstå den bakomliggande teorin.

Den andra delen behandlar olika processer inom geografisk informationshantering:

  • insamling främst med metoder inom geodesi och fjärranalys
  • lagring och databaser
  • behandling  med de vanligaste algoritmerna för geografiska analyser,
  • distribution, exempelvis hur standardiserade karttjänster på Internet fungerar 
  • visualisering och hur man skapar användarvänliga kartor på papper och på skärmar

Den tredje och sista delen behandlar tillämpningar inom miljö- och samhällsbyggnadsområdena, exempelvis undersökningar och kartläggningar av globala och lokala miljöproblem samt fysisk planering.

Läs mer om masterprogrammet i GIS och Fjärranalys

Geografisk informationsvetenskap (GIS)

Masterprogrammet i GIS är internetbaserat och som student har du möjlighet att välja det studietempo som passar dig bäst, 50 eller 100%.

Som student på programmet får du grundläggande praktisk träning i den senaste mjukvaran inom GIS. Du får också omfattande teoretiska kunskaper inom ämnet. Du lär dig också databasmetodik, kartografi och djupare kunskaper i GIS-metodik inom olika tillämpningar.

Efter slutfört program har du teoretiska och praktiska kunskaper om GIS som kan användas inom olika ämnesområden. Dessa kunskaper är eftertraktade på arbetsmarknaden, särskilt för tillämpningar inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap där den rumsliga dimensionen är viktig. Dina kunskaper blir även relevanta inom hydrologi, jordbruk, skogsvård, inom försvarsverksamhet samt rumslig planering.

Läs mer om masterprogrammet i Geografisk informationsvetenskap

 

Tillämpad beräkningsvetenskap inriktning naturgeografi

Beräkningar blir ett allt viktigare inslag i forskning och näringsliv. För att göra prediktioner, analyser eller för att ersätta experiment använder vi numeriska simuleringar och maskininlärning på stora datorer. Vi genererar och lagrar stora datamängder och använder datavetenskap för att söka mönster, samband och trender.

På denna tvärvetenskapliga utbildning får du fördjupade kunskaper inom det beräkningsvetenskapliga området, men du läser också avancerade kurser som bygger på dina naturvetenskapliga ämneskunskaper från din kandidatexamen. Du lär dig studera olika naturvetenskapliga processer och hur beräkningsvetenskapen kan bidra till kunskapsutvecklingen i samhället. Några av många exempel är studier och forskning om miljö-och klimatförändringar, globala miljöfrågor och globala kretslopp. Tillämpad beräkningsvetenskap kan delas upp i ett antal olika komponenter: matematik, modellering, statistik, och programmering.

Förutom kunskaper i teori läggs stor vikt vid att få kunskap om de praktiska verktyg som används av yrkesverksamma inom området. Du kommer att möta och undervisas av aktiva och internationellt välrenommerade forskare och du får kontakt med många olika forskargrupper. Samtidigt förbereds du också för en karriär inom näringsliv och industri.

Läs mer om masterprogrammet i Tillämpad beräkningsvetenskap inriktning naturgeografi

 

Miljöförändringar vid högre latituder (EnCHiL)

 

Programmet inriktar sig på klimatförändringar i Arktis och hur det påverkar miljö och samhälle. I samband med att nordliga områden blir mer tillgängliga ökar aktiviteten i området och det påverkar naturresurser och människorna som bor här. Du lär dig om de biologiska, fysiska och sociala processer som sker, samt om planering och verktyg för miljöarbete i regionen.

Det här är ett program som genomförs i samarbete med Agricultural Univeristy of Iceland och Helsingfors universitet. Som student har du också tillgång till partneruniversiteten i programmet.

Läs mer om Nordic Master in Environmental Changes at Higher Latitudes (EnCHiL), programbeskrivningen är på engelska

Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning (GEM)

Programmet är ett  Erasmus Mundus Joint Masters Degree och ges i samarbete med University of Tartu (Estland), University of Twente-ITC (Nederländerna), Université catholique de Louvain (Belgien). Som student väljer du av fyra inriktningar där varje partner bidrar med expertis med olika perspektiv på interaktioner människa och miljö med tillämpad geografisk informationsvetenskap.

Läs mer om masterprogrammet Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning