Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rumslig analys

NGEN23 / EXTN75

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och praktisk färdighet inom rumsliga analytiska metoder. Bland det som tas upp på kursen ingår korrelationer mellan geografisk data, regressionsmetoder, geostatistik, skalproblematiken inom rumslig analys och geografiska data, och grundläggande uppbyggnad av geografiska beslutstödssystem.

Undervisningsform

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Kursansvarig

Fakta: NGEN23/EXTN75

Nivå: avancerad
Poäng: 7.5 hp
Kursperiod: VT1
Språk: engelska
Förkunskapskrav:grundläggande behörighet samt minst 90 hp inom teknik/naturvetenskap varav minst 30 hp ska vara inom geografisk informationsvetenskap eller motsvarande. Vidare krävs grundläggande kunskaper i statistik motsvarande NGEA07 Naturgeografisk teori och metodik, eller GISN02 GIS och statistisk analys alternativt motsvarande kurser på LTH.

Kursplan
Kursplan (LTH)