Geografiska databaser

GISN06

Den här kursen kan enbart läsas av dig som är masterstudent på iGEON-programmet.

Information om kursen hittar du på vår engelska webbplats

Fakta: GISN06

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: VT
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: kommer snart
Tekniska krav: Windows 7 eller nyare; Internet-uppkoppling

Kursplan