Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om oss

Naturgeografi handlar om jordytans landformer och de processer som förändrar och påverkar den. Det är ett brett fält som inkluderar till exempel ekologi, geovetenskap, geologi, meteorologi, klimat och landskapsdynamik.

Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

Helhetsperspektiv på natur och samhälle

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet har forskning och utbildning med fokus på geografisk information, ekologi, klimat och miljö ur ett globalt och lokalt perspektiv. Vi arbetar för att få ett helhetsperspektiv på hur olika landskapstyper och ekosystem utvecklas och fungerar, och inte minst hur dagens klimatförändringar påverkar. Men också samhällsperspektivet: hur sköter vi bäst skogar i stormtider, planerar vår bebyggelse, och hur får vi bäst en bra försörjning av mat och vatten till jordens befolkning?

Vi är också intresserade av att förstå hur olika mönster relaterar till och interagerar med jordens system och vilka konsekvenser det har för en rättvis fördelning av resurser. Arbetet på institutionen är i stor mån empirisk men också grundad i  teorier, modeller och perspektiv som stödjer tolkning av observationer, och att använda observationer för att testa teorier och modeller.

GIS, geografiska informationssystem, är ett viktigt datorbaserat verktyg för att organisera och analysera olika geografiska data. En gren av detta är fjärranalys, att med hjälp av satelit- och flygbilder mäta och tolka landskapet. 

Våra utbildningar

Hos oss kan man läsa ett kandidatprogram inom naturgeografi, som ger förutsättningar för att arbeta med klimat, miljö och samhälle i Sverige eller globalt. Vill man fortsätta sina studier har vi specialiseringar med flera masterprogram. Vår undervisning sker på engelska eftersom vi har många internationella studenter som utbildar sig hos oss. Många av våra studenter får arbetet inom GIS och miljöövervakning på kommuner och länsstyrelser, som konsulter inom privat sektor, eller inom biståndsorganisationer, eller går vidare med forskarutbildning. Möjligheterna är många! 

Vår forskning

Vår institution är högt rankad (plats 29 i världen) inom geografi. Institutionens forskning spänner över stora delar av naturgeografin, i  många olika delar av världen. Institutionen samarbetar med organisationer, institutioner och universitet världen över både inom forskning och rådgivning.

 

Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.