Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geografiska Informationssystem - Introduktion 1

GISA23 fristående distanskurs 7,5 hp

Kursen är en fristående kurs som ges som en introduktion till ämnet geografiska informationssystem. Tillsammans med kursen GISA24 (7,5 hp) ger kursen en ingång till vidare studier inom området geografisk informationsvetenskap. Kursen ges som distansundervisning med 50 % eller 100 % studietakt.

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om begrepp och metoder för behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi.

Kursen belyser även generella geografiska problem inom miljö och samhälle genom praktiska GIS-tillämpningar. Dessa behandlar både svenska och internationella förhållanden och varierar i omfattning från lokal till regional. Du får lära dig att beskriva olika konceptuella modeller av rumsliga fenomen, datamodeller och lagring samt för- och nackdelar med modellerna. Efter avslutad kurs kommer du att veta hur du organiserar och hanterar digital geografisk data i vektorformat. Du kommer självständigt att kunna utföra grundläggande analyser av geografiska data i vektorformat genom att använda standardprogramvara för GIS.
Särskild vikt läggs vid kartografisk presentation av digitala geografiska data. I kursen ingår även träning i muntlig och skriftlig kommunikation.

Kursdesign

Denna kurs distribueras via internet. Kursen är flexibelt utformad och du kan välja mellan 50 % eller 100 % studietakt. Kursen är uppdelad i tematiska moduler. Alla teoretiska avsnitt är
sammansatt av inspelade videoföreläsningar och textmaterial. Varje avsnitt innehåller teoretiska och praktiska skriftliga uppgifter.

Kursansvarig

Kursfakta

Fakta: GISA23

Nivå: grundläggande
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: HT & VT
Undervisningsspråk: Engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, Engelska B.
Tekniska krav: Windows 7, Internet-uppkoppling

Kursplan