GIS och biodiversitet

GISN11

Den här kursen kan bara läsas av dig som är masterstudent på iGEON.

Fakta: GISN11

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: HT
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: kommer snart
Tekniska krav: PC med Windows 7 eller senare; Internet-uppkoppling

Kursplan