Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS och Fjärranalys

På masterprogrammet i GIS och Fjärranalys lär du dig geografisk informationshantering från insamling av data, databaser och lagring, till visualisering och tillämpningar inom till exempel samhällsbyggnad och kartläggningar av miljöproblem.

Förkunskapskrav för programmet

För att läsa programmet krävs en naturvetenskaplig eller teknisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, och du behöver ha 15 högskolepoäng i GIS. Från teknisk högskola är inriktningar inom lantmäteri, samhällsbyggnad, väg- och vatten, ekosystemanalys eller liknande aktuella. När du har blivit antagen på programmet ges platsgaranti till samtliga kurser under förutsättning att du uppfyller enskilda kursers särskilda förkunskapskrav.

Utbytesmöjligheter

En möjlighet för dig som är antagen till programmet är att läsa en del av studietiden utomlands. Det finns många partneruniversitet till Lunds universitet att välja mellan, och även specifika avtal mellan vår institution och institutioner vid andra universitet utomlands som kanske passar extra bra till just dig.

Du hittar hela listan här på naturvetenskapliga fakultetens sida för utbytesstudier.

Observera att du behöver stämma av med vår internationella koordinator när du tänkt göra utbyte vid andra universitet. Du är välkommen att kontakta vår internationella koordinator Martin Berggren för mer information eller om du behöver stöd i beslut kring utbytesstudier.

Arbetsmarknad efter utbildningen

GIS blir allt viktigare i samhället och intresset och behovet för GIS-kompetens har ökat väldigt mycket. Masterprogrammet syftar till att ge en attraktiv utbildning som eftersöks inom statlig och kommunal förvaltning, privata näringslivet samt ger en grund för forskning inom området. För att möta det ökande behovet av personer med kompetens inom geomatik bedöms utbildningsbehovet som mycket stort.

Programmets upplägg

Våra utbildningar är internationella med många studenter från andra länder. Alla våra kurser ges därför på engelska.

Obligatoriska kurser 45 hp

NGEN20    Programmering för tillämpningar i GIS och fjärranalys 15 hp
NGEN21    Tillämpad GIS 15 hp
NGEN24    Satellitbaserad fjärranalys 15 hp

Valbara kurser 30 hp

Du måste välja minst fyra av dessa kurser.
NGEN22    Geografiska databaser 7,5 hp
NGEN23    Rumslig analys 7,5 hp
NGEN25    GIS-algoritmer och datastrukturer 7,5 hp
NGEN26    Webb-GIS 7,5 hp
NGEN27    Rumslig artificiell intelligens 7.5 hp (Ny kurs, start 2023)
NGEN28    Insamling och analys av 3D geodata 7.5 hp (Ny kurs, start 2023)

Valfria kurser 15 hp

NGEA51    Praktik 15 hp

Det går också att välja andra kurser utanför institutionen.

Examensarbete 30 hp (obligatoriskt)

NGEM01 Examensarbete 30 hp

Ansök till det här programmet

Förkunskapskrav och information om hur du ansöker hittar du på antagning.se eller programsidan på lu.se

GIS och fjärranalys - Masterprogram | Lunds universitet

Fakta

Nivå: master
Poäng: 120 hp
Programstart: hösttermin
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet samt kandidatexamen om 180 hp med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, med 15 hp GIS.

Anmälan och antagning