Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barkborreskador i skog

En allvarlig skadegörare på skog

Den åttatandande granbarkborren (Ips typographus) lever ofta i stormskadade träd, men ju fler barkborrar det finns, desto större är risken för angrepp på levande träd. Granbarkborren är en av de allvarligaste skadegörarna i äldre granskog, och utbrott efter större stormfällningar i Europa har dödat miljontals träd. Tidpunkt för svärmning, utvecklingstiden från ägg till barkborre och vinteröverlevnad är faktorer som styrs av temperaturen, och som kommer att påverkas vid en klimatförändring.

Varmare klimat, fler svärminingar

Ju varmare klimat, desto tidigare på året svärmar granbarkborren och desto tidigare blir den nya generationen fullt utvecklad. Under nuvarande klimat svärmar granbarkborren vanligen bara en gång per år i Sverige, medan klimatet tillåter två svärmningar per år i Danmark. Vid en temperaturökning kan man alltså förvänta sig att det blir vanligare med två svärmningar i södra Sverige. Våra modelleringsstudier indikerar en gradvis ökande frekvens av två generationer per år till följd av ett varmare klimat. I södra Sverige kan två generationer per år bli vanligt förekommande inom en 50-100-års period.

I ett samnordiskt skogsforskningsprojekt studerar vi klimatförändringens potentiella påverkan på granbarkborren i Skandinavien.

Kontakt

Anna Maria Jönsson

Telefon:  +46 46 222 94 10

E-post: 
anna_maria [dot] jonsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

 

 

Spruce bark beetle damage to forests