Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klimatsystemet

NGEA21

Kursens innehåll

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om:

  • det globala klimatsystemet
  • klimatvariationer
  • klimatologiska arbets- och analysmetoder samt
  • klimatologiska processer och deras effekter på det globala och lokala klimatet samt inverkan på miljö- och samhällsplanering


Du kommer under kursen att få lära dig:

  • global och regional klimatologi
  • vad som orsakar storskaliga skillnader i energibudget och vilka komponenter som bygger upp globala klimatsystem
  • betydelsen av atmosfärens fysiska egenskaper och kemiska sammansättning för globala och regionala energiflöden
  • atmosfärens allmäna cirkulation (extratropisk och tropisk väderlekslära)
  • oceanernas cirkulation och
  • kopplingen mellan atmosfären-oceanerna och dess betydelse för energiomsättning.

Efter att du har läst kursen kommer du bland annat att förstå vilka komponenter som påvekar atmosfärens energibalans och deras betydelse i olika rums- och tidsskalor. Du kommer också att kunna redogöra för klimatsystemets olika processer och komponenter, förstå sambanden mellan vädersystemens uppbyggnad och variationer, samt förklara naturliga och antropogena orsaker till dessa. Du lär dig att utföra grundläggande klimatologiska analyser samt att anpassa och värdera klimatanalyser med  miljö- och samhällstillämpning.

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.

 

 

Kursansvarig

Fakta: NGEA21

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: vårtermin, period 1
Undervisningsspråk: engelska
Förutsatta kunskapskrav: Grundläggande behörighet samt 60 hp naturvetenskapliga studier inklusive NGEA01 Naturgeografi – introduktion till jordens miljö, 15 hp och NGEA07 Naturgeografisk teori och metodik, 15 hp eller motsvarande, alternativt 30 hp på naturveteskapliga kandidatprogrammets ingång för Meteorologi och biogeofysik.

Kursplan

För antagna

Litteraturlista (PDF, 100 kB)
Schema