Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgodoräknande av tidigare studier

INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Som student har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning, inklusive utbytesstudier

Kriterier

För att din ansökan ska prövas vid naturvetenskapliga fakulteten måste du vara antagen till och bedriva studier vid fakulteten.

Regler som styr tillgodoräknande (Högskoleförordningen kapitel 6, paragraf 6–8) på Sveriges riksdags webbplats

Ansökan

Din ansökan består av en blankett samt handlingar/meriter. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Handläggningstiden kan vara upp till åtta veckor.

Blankett

Du ansöker om tillgodoräknande via den här blanketten och lämna den till Ulrik Mårtensson när du är klar.

Handlingar/meriter

Du måste bifoga styrkta handlingar/meriter i din ansökan.

  • För avslutad kurs: kursbevis (exempelvis Ladok-utdrag eller Transcript of records) och kursplan, inklusive litteraturlista
  • För oavslutad kurs: studieintyg och kursplan, inklusive litteraturlista

För tillgodoräknande av utbytesstudier gäller särskilda rutiner för handlingar/meriter.

Mer information om tillgodoräknande av utbytesstudier

Beslut

Om du beviljas ett tillgodoräknande så kommer det att föras in i Ladok.

Om din ansökan inte beviljas så kan du enligt Högskoleförordningen kapitel 12, paragraf 2 överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan. Ditt överklagande ska skickas till Lunds universitet och inom tre veckor från den dagen du fick beslutet.

I din överklagan ska du uppge:

  • Vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer
  • Vilka ändringar du begär i beslutet samt vilka omständigheter som stödjer din begäran

Skicka överklagandet till:

Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Behandling av dina personuppgifter

Handlingar för tillgodoräknande diarieförs. I handläggning kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

 

 

Blankett och kontakt

Du hittar blanketten för ansökan här. Stöd för ifyllnad samt inlämning:

Ulrik Mårtensson