Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utveckling av urban geodata-infrastruktur

Myndigheter och andra organisationer behöver ofta reagera snabbt på naturkatastrofer, olyckor, miljökriser och säkerhetsfrågor och även att göra fysisk planering som syftar till en hållbar utveckling. Information som behövs för att fatta välgrundade beslut i sådana fall baseras huvudsakligen på geografiska data eller rumslig data, alltså information som refererar till jordytan.

Det är en konstant press att fatta kloka beslut på ett mer kostnadseffektivt och effektivt sätt. Anpassade geospatial data som är korrekt och aktuell är avgörande för dessa beslut.

Spatial datainfrastruktur (Spatial data infrastructure, SDI) definieras vanligtvis som en uppsättning samverkande institutionella, tekniska, mänskliga och ekonomiska resurser som finns tillgängliga för att underlätta och samordna rumslig dataåtkomst, användning och delning. SDI har erkänts allmänt som en viktig förutsättning för en hållbar utveckling och många utvecklingsländer, däribland flera i Afrika, har kommit olika långt i utvecklingen av en nationell SDI. I Tanzania är det akuta behovet av SDI för stadsplanering och förvaltning, jordbruk, är gruvdrift och katastrofhantering erkänd, och därmed är utvecklingen av en nationell SDI är högt prioriterat hos departementet för utveckling av landområden, bostäder och bosättningar, motsvarande ministerium i Zanzibar och premiärministerns kansli i Tanzania.

Projektet syftar till att utforska bästa strategiska planering för hållbar utveckling och genomförande av rumslig data-infrastruktur i Tanzania. Systemdynamik (SD) och Agent-baserad modellering (ABM) används för att modellera den nuvarande och optimala statusen av SDI utveckling, och Multi-objektiv optimering används som en fallstudie för att använda en fullt fungerande SDI i stadsfysisk planering. Projektet omfattar datainsamling i Tanzania, bland  intressenter såsom kommuner, (utvalda stads- och kommunfullmäktige: Dar es Salaam, Zanzibar, Mwanza, Dodoma och Mbeya), myndigheter, akademiska institutioner och privata organisationer. Data som samlats in omfattar enkäter, möten, workshops och insamlade rumsliga och icke-rumsliga data.

Kontakt

Petter Pilesjö
petter [dot] pilesjo [at] gis [dot] lu [dot] se
046-222 96 54

Forskare i projektet

Samarbetspartners:

University of Dar es Salaam, Tanzania  Lund University, Sweden.

Prof. David Mfinanga
Principal investigator, UDSM, Tanzania

Prof. Petter Pilesjö
Principal investigator, LU, Sweden  

Mr. Alex Lubida
PhD student, UDSM, Tanzania

Dr. Micael Runnström
Researcher and supervisor, LU, Sweden

Dr. Ali Mansourian
Researcher and supervisor, LU, Sweden

Urban Geodata Infrastructure Development

Urban Geodata Infrastructure Development