Digital fjärranalys och GIS

GISN08

Den här kursen kan bara läsas av dig som är masterstudent på iGEON-programmet.

Kursens innehåll

På den här kursen lär du dig flera aspekter av digital fjärranalys. Vi går igenom grundläggande strålnings- och reflektionsteori, liksom klassificeringssystemet CORINE. Kursen blandar teoretiska och praktiska övningar. Vi går bl.a. igenom:

  • övningar och praktiska övningar går igenom klassificeringsnoggrannhet bedömning. maximum likelihood klassificeringsteknik
  • vegetationsindex
  • säsongsfenologi
  • årliga tidsserier och trender (förändringar av vegetation), och vi
  • laddar ner och arbetar med tillgänglig satellitdata

Du får också träning i att kritiskt granska vetenskapliga artiklar som behandlar fjärranalys och dess tillämpningar.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar som du lämnar in. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

 

Fakta: GISN08

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: HT
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: kommer snart
Tekniska krav: PC med Windows 7 eller senare; Internet-uppkoppling

Kursplan