Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS och klimatförändringar

GISN32

Kursens innehåll

Den här kursen handlar om klimat och klimatförändringar, vilka mekanismer som påverkar vårt klimat och hur man modellerar framtida klimat i olika delar av världen samt givetvis hur du kan använda GIS som ett verktyg för att studera allt detta. Kursens första modul är en generell beskrivning av olika klimatzoner på jorden och vilka storskaliga processer som styr klimatet.

I de följande modulerna arbetar vi med klimatforskningen som den ser ut idag och vi tittar på några av de vanligaste klimatmodellerna, hur de är uppbyggda och vilken data som behövs för att driva dem. Även begränsningar och felkällor diskuteras.

I de sista modulerna på kursen får du arbeta med olika exempel på hur GIS kan användas för att studera konsekvenser av klimatförändringar både regionalt och lokalt och hur man kan använda GIS analys för att hitta olika lösningar för att minimera negativa konsekvenser.

Genom hela kursen arbetar du dels med olika teoretiska koncept, dels med praktiska tillämpningar av de teoretiska kunskaperna i mer eller mindre realistiska övningsscenarier. Du lär dig översätta teorier till praktiska tillämpningar och planera ditt självständiga arbete.

Undervisningsform

Examination sker genom att dina inlämningsuppgifter godkänns och med en skriftlig tentamen i slutet av kursen. Observera att kursen ges på distans via Internet och det krävs ingen närvaro i Lund utan all kunskapsinhämtning och kommunikation sker via Internet.

Kursansvarig

Fakta: GISN32

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: VT
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: kommer snart
Tekniska krav: PC med Windows 7 eller senare; Internet-uppkoppling

Kursplan
 

För antagna