Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regional utveckling på Sri Lanka

Projektet, som startade 1999, är finansierat av SIDA/Sarec (www.sida.se). Det är ett samarbete mellan University of Kelaniya, Sri Lanka, Göteborgs universitet, Sverige, och Lunds universitet. Totalt deltar ca 15 personer, varav tre är doktorander, två är tekniker och resten seniora forskare. Deltagarna är främst ekonomer och geografer.

Syftet är att studera de samhällsförändringar som pågår på Sri Lanka, främst med avseende på fattigdom och utbildning, samt att höja kapaciteten avseende användningen av GIS vid Kelaniya University. Projektet är tvärvetenskapligt till sin natur, och såväl kvantitativ som kvalitativ analys används och kombineras.

Två distrikt har valts ut för att genomföra en jämförande studie: ett relativt fattigt och svårtillgängligt distrikt i sydöst (Hambantota), samt ett rikare distrikt nära huvudstaden (Gampaha). Stora datamängder avseende bland annat inkomstfördelning, utgifter, elanvändning, utbildning och livskvalitet har samlats in och analyserats. Kopplingar till tillgänglighet och andra faktorer har gjorts. Även markanvändning har karterats och analyserats med hjälp av satellitdata, och GIS har används som ett genomgående verktyg i projektet.

För att öka GIS-användningen har personal utbildats och GIS-laboratorier byggt upp. Såväl den ekonomiska som den geografiska institutionen vid University of Kelaniya har idag GIS-kapacitet för undervisning och forskning.

Kontakt

Petter Pilesjö
petter [dot] pilesjo [at] gis [dot] lu [dot] se
046-222 96 54

Regional development in Sri Lanka

Regional development in Sri Lanka