GIS för samhällsbyggnad och miljö

EXTG75

OBS: kursen kan endast läsas av LTH-studenter. Den sökes via LTH kursanmälan.

Kursens innehåll

Denna kurs vänder sig till dig som vill få inledande kunskaper om behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS). Den ger också en inblick i ämnet naturgeografi och hur GIS och fjärranalys kan användas för att studera landskapsprocesser. Kursen ger en god grund till vidare arbete med rumsliga digitala data.

Föreläsningar och praktiska övningar

Du får den grundläggande teorin om rumsliga fenomen, geografisk data och analys samt fjärranalys inom studier av landskapsprocesser. Kursen består till stor del av praktiska övningar med några av de vanligaste programvarorna. Du lär dig inom GIS-tekniken är kartprojektioner och referenssystem, geografiska data i digital form (kartor, fjärranalysdata och tabeller), grundläggande analys av geografiska data i raster- och vektorform samt kartografisk och grafisk presentation av digitalt kartmaterial. Du får också arbeta med exempel på generella rumsliga problemställningar inom miljö och samhälle.