Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hydrologi

NGEA22

Kursens innehåll

Under kursen får du en grundläggande förståelse för vatten och dess rörelser i landskapet runt omkring oss. Vatten ger liv, men kan också samtidigt utgöra ett hot mot människor och infrastruktur. I denna kurs studeras hydrologiska ämnesområden från olika perspektiv. Under kursen kommer du att studera flödena av ytvatten, grundvatten och markvatten, samt hur dessa interagerar med varandra och med atmosfären.

Kursen kommer även att omfatta hydrologiska modeller och hur de kan användas för att lösa vardagliga problem. Viktiga tillämpningar som exempelvis dricksvattenförsörjning och förebyggande av översvämningar ingår också.

Undervisningsform

Kursen innehåller också inslag av praktiska och kommersiella tillämpningar av hydrologi, samt två dagars exkursion.

 

 

water stream in forest

Kursansvarig

Fakta: NGEA20

Nivå: kandidat
Poäng: 15 hp
Kursperiod: 2017: hösttermin, period 2. Fr.o.m. 2018: vårtermin, period 1
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet samt 60 hp inom naturvetenskapliga ämnen.

Kursplan