Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så här jobbar du med data

Ett typiskt scenario när du arbetar i våra datorsalar, är att din lärare ber dig använda olika programvara för att arbeta med data. När du gör det, vill vi be dig att följa den här proceduren. Det minskar risken att du blir av med information.

Kopiera originaldata från R: till C:\Tempdata\

När du är inloggad vid en av våra datorer, kommer din dator att innehålla flera s.k. nätverksenheter. Din lärare kommer att berätta var hon eller han vill att du hämtar data från. Vanligtvis kommer det att vara från en mapp i nätverksenhet R:.

Kopiera den data du vill använda till den lokala mappen C:\Tempdata\, på datorn du använder.

Arbeta med data, och kopiera den sedan från C:\Tempdata till U:\

När du har arbetat färdigt med datan, spara. Stäng programmet du använder. Kopiera sedan filerna du arbetat med, från C:\Tempdata\ till din U:-enhet. Radera sedan allt från C:\Tempdata.

För att återuppta arbetet, kopiera data från U: till C:\Tempdata\

När du vill fortsätta arbeta med dina data, kopiera den från din U: köra till C:\Tempdata\.

Varför detta flöde?

  • Den information du sparar på din U:-enhet finns på en server hos oss. Åtkomsten sker via nätverket. När flera studenter arbetar mot U: kan nätverket bli långsamt.
  • Kommunikationen mellan en labbdator och servern är inte alltid tillförlitlig, risken är att din data blir korrupt.
  • En del program hårdkodar sökvägen till din data, i din data. Om du började arbeta i en fil plats, kan du inte sedan flytta filerna till en annan. Genom att följa flödet ovan slipper du den sortens bekymmer.
  • Alla data som sparats på någon annan plats än U: eller C:\Tempdata\ kan avlägsnas när som helst utan förvarning. Information sparad i datorns "skrivbord", under "Mina dokument" eller liknande, försvinner om du loggar ut. Och två veckor efter slutet av en kurs, data i U: kan enheten tas bort. Om du vill behålla dina data under en längre tid, kontakta vår IT ansvarige Rafael Przybyszewski.

Sammanfattning

  1. Hämta data från R:
  2. Arbeta med data i C:\Tempdata\
  3. Lagra din data i U: