Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighetsredogörelse

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. På den här webbsidan beskriver vi hur nateko.lu.se/sv uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Innehåll som är otillgängligt

  • Vissa dokument som omfattas av lagen är inte helt tillgängliga
  • Vissa formulär saknar etiketter
  • Mobil meny innehåller tomma länkar
  • Det finns länkade epostadresser har inte rätt taggning
  • En del sidor saknar korrekt rubriksättning
  • En del sidor under sektionen forskning skall skrivas om och kan idag ha en del text som inte är tillgänglig

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända redaktionella tillgänglighetsproblem så snart som möjligt. När det gäller kända tekniska tillgänglighetsproblem har vi som ambition att ha åtgärdat dessa senast under 2021, när den här webbplatsen har uppdaterats till nästa version av webbpubliceringssystemet Drupal.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via webbformuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl bristande tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning – digg.se

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nateko.lu.se. Den senaste bedömningen gjordes 23 september 2020. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 23 september 2020.