Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Turismens miljöpåverkan och rumslig planering

Under de senaste decennierna har turismen blivit världens snabbast växande ekonomiska sektor. Turism ses nu av FN:s världsturismorganisation som en viktig drivkraft för socioekonomisk utveckling. Nya destinationer dyker upp, vilka lockar allt fler turister att besöka avlägsna destinationer som tidigare hade begränsad tillgänglighet och ingen turistinfrastruktur. Denna utveckling driver turismen till marginella och sårbara områden som ökar socialt, ekonomiskt och miljömässigt tryck från turism. Därför riskerar många attraktiva natur- och vildmarksområden bli överexponerade på grund av ökat tryck från den turismsrelaterade utveckling som drivs av ökande antal besökare. I sårbara områden påverkar denna utveckling dessutom i stor utsträckning dessa områdens biologiska mångfald och geodiversitet och kan så småningom orsaka bestående skador.

Att förstå turismens rumsliga dynamik har därför aldrig varit viktigare för att öka turismens positiva effekt och minska de negativa. GIS i kombination med fjärranslutna data, såsom flygfoton och multispektala satellitbilder, är viktiga verktyg för att övervaka och avgränsa specifika områden av värde eller hög känslighet. GIS och fjärranalys är dessutom viktiga verktyg för att analysera och kartlägga status och förändring i miljön, planera utifrån ett helhetsperspektiv, och förvalta ett naturligt turistmål för en hållbar framtid.

 

tourism_environmental_impact_and_spatial_planning_01.png
Experimentella tomter för att bestämma känsligheten hos olika vegetationstyper till vandringstryck.

tourism_environmental_impact_and_spatial_planning_02.jpg

tourism_environmental_impact_and_spatial_planning_03.png
RGB-fotografier analyseras digitalt för att bedöma förändringen av vegetationens täckning i förhållande till vandringstrycket.

tourism_environmental_impact_and_spatial_planning_04.png
Klassificering av ekologisk känslighet i Island baserad på vegetationstyp, marktyp, lutningsgradient och markanvändning.

tourism_environmental_impact_and_spatial_planning_05.jpg
Vildmarkskartläggning på Island baserat på Viewshed analysis.

tourism_environmental_impact_and_spatial_planning_06.png
Kartläggning av vandringsleder.

Forskningen sker i samarbete med fakulteten för biovetenskap och naturvetenskap vid Islands universitet.

Kontaktperson