Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geografiska informationssystem, grundkurs

NGEA11

Kursens innehåll

Vill du ha en bred teoretisk grund till vidare arbete med digitala geografiska data? I sådana fall är detta kursen för dig. Kursen fokuserar på att ge studenterna förståelse för representation och analys av rumsliga element och samtidigt belysa mer generella geografiska problemställningar inom miljö och samhälle genom praktiska GIS-tillämpningar.

GIS-momenten behandlar såväl svenska som internationell förhållanden, och varierar i skala från det lokala till det regionala. De moment inom GIS-tekniken som på detta sätt behandlas omfattar grundläggande kartografi, inklusive projektioner och referenssystem, geografiska data i digital form (kartor, bilder och tabeller), positionering med GPS, grundläggande analys av geografiska data i raster- och vektorform samt kartografisk och grafisk presentation av digitalt kartmaterial. I kursen tränas även kommunikation/presentation med särskild tonvikt på kartografisk presentation av digitala geografiska data.

Undervisningsform

Undervisningen sker på engelska och utgörs av föreläsningar, datorövningar enskilt och i grupp, fältövningar och projektarbete i grupp.

 

 

Kursansvarig

Fakta: NGEA11

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT1
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Kursplan