Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS och fjärranalys med miljövårdsinriktning

NGEA05

Denna kurs kommer att introducera dig till hur Geografiska Informationssystem (GIS) och Fjärranalys (flygbilder och satellitdata) kan användas för att övervaka och analysera vår miljö.

Kursens innehåll

Som student på kursen kommer du att få lära dig grundläggande verktyg i GIS, hur geografisk data är strukturerad, hur man kan analysera rumsliga fenomen samt visualisera resultat genom kartor. Du får även lära dig att tolka flygbilder i stereo, analysera satellitdata avseende vegetation, automatisk klassificering av multi-spectral satellitdata, samt studera tidserier av satellitdata som visar en utveckling i tiden.

När du har läst klart kursen så kommer du ha baskunskaper i några av de viktigaste GIS verktygen, förstå elektromagnetisk strålningsteori och atmosfärens påverkan, ha kännedom om flygbildens informationsinnehåll och stereo-möjlighet, ha kunskap om klassificeringsmöjligheter av digital satellitdata samt praktisk erfarenhet att arbeta med detta. Du kommer även att känna till olika tekniker för insamling av geografisk data och hur man får in detta i ett GIS.

Undervisningsform

Kursen varvar introducerande teoretiska föreläsningar med praktiska datorövningar i GIS. Undervisningen utgörs av föreläsningar, datorbaserade gruppövningar, fältmoment för datainsamling, samt projektarbeten.

Kursansvarig

Fakta: NGEA05

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: VT1
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, samt 30 hp inom valfritt ämne

Kursplan