Algoritmer i geografisk informationsbehandling

NGEN06 / EXTQ05

Kursens innehåll

I institutionens grundkurser har ni studenter bekantat sig med grundläggande teori inom GIS samt lärt sig att använda GIS som ett verktyg i geografiska analyser. Syftet med den här kursen är att ge den bakomliggande matematiska och datalogiska teorin till ett GIS. Denna kunskap är nödvändig för att värdera resultatet i en analys samt för att utföra mer avancerade analyser där verktygen inte finns tillgängliga i ett standardmässigt GIS-program.

Undervisningsform

Kursens föreläsningar behandlar den grundläggande teorin om de viktigaste algoritmerna i ett GIS. Övningar är främst inriktade på att programmera dessa algoritmer. Kursen avslutas med ett individuellt projekt.

Fakta: NGEN06 / EXTQ05

Nivå: avancerad
Poäng: 7.5 hp
Kursperiod: HT2
Språk: engelska
Förutsatta kunskapskrav: kandidatexamen i naturgeografi eller motsv., vilket inkluderar 30 hp i GIS alternativt tre års studier vid teknisk fakultet. För LTH-studenter gäller följande förutsatta förkunskaper: FMA430, EXTF80 (TEK270) eller VFT032 samt EDA501.

Kursplan
Kursplan (LTH)