Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Naturgeografisk teori och metodik

NGEA07

Denna kurs kommer att introducera dig till grundläggande fysiska, matematiska och statistiska metoder med relevans för behandling av naturgeografiska frågeställningar samt sambandet mellan mätning och modellering som medel för att beskriva rumsliga och tidsmässiga fenomen. Utöver föreläsningar får du även övning i att använda dig av datorbaserade analys- och presentationsverktyg, informationssökning samt muntlig och skriftlig presentationsteknik.

Efter kursen kommer du att ha kunskap och förståelse inom grundläggande matematiska och statistiska metoder inom naturgeografi, fysiska processer i biogeosfären, atmosfären och hydrosfären samt deras matematiska formuleringar. Du kommer även att ha förmåga att formulera enklare matematiska modeller för att analysera dynamiska naturgeografiska system samt samla in data på olika fysiska, kemiska och biologiska företeelser med hjälp av diverse mätutrustning.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, datorbaserade gruppövningar, fältmoment för datainsamling, samt projektarbeten.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Fakta: NGEA07

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT2
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, Matematik D, Fysik A, och 30 hp inom naturvetenskapliga ämnen, inklusive NGEA01

Kursplan

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter