Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografisk teori och metodik

NGEA07

Kursens innehåll

I den här kursen får du lära dig grundläggande fysiska, matematiska och statistiska metoder med relevans för behandling av naturgeografiska frågeställningar.  Du lär dig också sambandet mellan mätning och modellering som verktyg för att beskriva rumsliga och tidsmässiga händelser. I kursen ingår en exkursion i fält, då studenter delas in i grupper för olika övningar såsom mäta trädhöjd och pH, lufttemperatur för att tillämpa metoder och beräkningar.

Undervisningsform

Med föreläsningar, övningar och projektarbeten får du förståelse för användnig av statistik, beräkningar och metoder som är användbara och viktiga i olika situationer. Du får även övning i att använda datorbaserade analys- och presentationsverktyg, informationssökning samt muntlig och skriftlig presentationsteknik.

Efter kursen kommer du att ha kunskap och förståelse inom grundläggande matematiska och statistiska metoder inom naturgeografi, fysiska processer i biogeosfären, atmosfären och hydrosfären samt deras matematiska formuleringar. Du kommer även kunna att formulera enklare matematiska modeller för att analysera dynamiska naturgeografiska system, samt samla in olika fysiska, kemiska och biologiska data med hjälp av relevant mätutrustning.

 

 

Kursansvarig

Fakta: NGEA07

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT2
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, Matematik D, Fysik A, och 15 hp naturvetenskapliga ämnen, inklusive NGEA01

Kursplan