Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Markytans processer och landskapsdynamik

NGEA09

Kursens innehåll

Denna kurs ger dig fördjupade och tillämpade kunskaper om jordens landskap. Du lär dig om de processer genom vilka landskapen utvecklas och förändras i olika klimat- och rumsskalor. Kursen fokuserar på jordytans landformer, ursprung och utveckling. Men tar även upp människans inverkan på landskapets dynamik och varaktiga förändringar. Kursen fokuserar främst på nordiska förhållanden, men även tropiska och subtropiska miljöer behandlas. Stor vikt läggs också vid analys av det nutida landskapet, som ett resultat av jordens utveckling i ett långt tidsperspektiv och under olika klimatförhållanden.

Specifika moment som berörs inom kursen är:

  • landskap
  • landskapsformer
  • landformsbildande processer och deras koppling till klimatförhållanden och antropogena faktorer
  • geomorfologiska processers roll inom landskapsdynamik
  • naturresursplanering
  • markvård
  • markförstöring och landskapsförändringar i ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.

Observera att kursen inkluderar en längre fälttur till ett land utanför Europa. De senaste åren har gemensamt fältarbete genomförts i Uganda, tillsammans med studenter från Makerere University, Kampala. Eftersom detta innebär att du som student behöver stå för en del av kostnaderna, erbjuds alternativ.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Fakta: NGEA09

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: VT1
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, samt 120 hp inom naturvetenskapliga ämnen, inklusive:

eller motsvarande. 

Kursplan

Är student

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter