Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fjärranalys för landskapsstudier

NGEA03

Denna kurs belyser användning av fotografisk fjärranalys (flygbilder) och bildtolkning för att samla in information om olika företeelser i landskapet. Du får studera flygbilder på olika filmtyper, från olika delar av världen och från olika tidsepoker för att få en uppfattning om bildkvalitet och informationsinnehåll. Under kursen får du även arbeta med tillämpad bildtolkning. Detta syftar till att efterlikna en yrkessituation inom planering/forskning och omfattar kartläggning av ett studieområde avseende:

  • olika landskapselement för olika tidsperioder,
  • analys av förändringar i landskapsbilden,
  • fältdatainsamling,
  • noggrannhetsutvärdering av tolkningar, samt
  • presentation muntligt och skriftligt, av resultatet

Som student på kursen får du även studeravegetations-, klimat-, och satellitdata för att analysera samspel mellan olika landskapselement över ett större område genom modellering. Resultaten jämförs med olika typer av bildmaterial.

Den teoretiska kunskapen förmedlas främst genom traditionella föreläsningar, men även moment där du själv får söka, utvärderar och presenterar teoretiskt material. Du kommer även att få lära dig att kritiskt granska ett antal publicerade arbeten baserade på relevanta metoder.

Undervisningen utgörs av föreläsningar,laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Fakta: NGEA03

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: VT2
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, och 60 hp inom naturvetenskapliga ämnen eller geografi, arkeologi, samhälls- eller landskapsplanering

Kursplan

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter