Pythonprogrammering i GIS

GISN24

Kursens innehåll

Kursen behandlar dels grunderna i Python-programmering, dels hur Python-programmering kan länkas till ett geografiskt informationssystem. Efter introduktion och grundläggande Python-programmering lär sig studenten att programmera och visualisera såväl vektor- som rasterexempel i GIS-miljö.

Undervisningsform

Olika moment, från input, via algoritmprogrammering, till debuggning tas upp i kursen.

Fakta: GISN24

Nivå: avancerad
Poäng: 5 hp
Kursperiod: VT & HT
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: kommer snart
Tekniska krav: PC med Windows 7 eller senare; Internet-uppkoppling

Kursplan