Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Naturgeografi, introduktion till jordens miljö

NGEA01
Den här kursen syftar till att ge dig som student en allmän introduktion till naturgeografi och ekosystemvetenskap, som är ämnen med bred miljöanknytning.

Kursens innehåll

Fokus för kursen ligger på att ge dig förståelse om processer som verkar i litosfären, biosfären, hydrosfären och atmosfären.

Genom att gå den här kursen kommer du att lära dig om mineraler och bergarter som bygger upp vår jord. Du får läsa om landformer (geomorfologi) och hur dessa skapas av processer inuti jorden (endogena processer) och på dess yta (exogena processer). Du får också lära dig hur dessa påverkar och påverkas av biologiska processer och människans aktiviteter. Du kommer att studera

  • grundläggande meteorologi,
  • klimatologi och klimatförändring,
  • hydrologi och oceanografi

Samt skaffa dig en bättre förståelse för processer och mekanismer som styr globala miljöförändringar. Inom ekosystemvetenskap kommer du att lära dig mer om jordens klimatzoner och deras olika ekosystem och vilka specifika processer som verkar på olika håll för t.ex. jordmånsbildning.

Du kommer även att bli introducerad till olika metoder för att samla in data och information om miljön runtomkring dig, använda olika fältarbetsmetoder, fjärranalys (flygbilder och satellitbilder) för att göra kartor och geografiska informationssystem (GIS) för att analysera olika miljöproblem. Du kommer också att stifta bekantskap med olika modeller och andra analysverktyg för att beskriva och analysera vår miljö.

Efter NGEA01

Kursen är en introduktion till kandidatprogrammet i naturgeografi och ekosystemvetenskap som efter tre års studier ger dig tillgång till inte mindre än fem olika Masters’ program med tydlig miljöinriktning. Som kurs ger den dig en bred och grundläggande introduktion till vår planet och de miljöer och miljöproblem som finns i vår omvärld. På grund av detta är kursen också ett alldeles utmärkt komplement till kurser som ges på andra institutioner och för studenter som har t.ex. biologi, ekologi eller miljövetenskap som huvudämne.

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av föreläsningar, övningar, exkursioner, seminarier, gruppövningar och projektarbeten. Kursen avslutas med en salstentamen.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Fakta: NGEA01

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT1
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, och antingen 1) Engelska B, Fysik A, Kemi A, Biologi A eller Naturkunskap B, eller, 2) 30 hp högskolestudier inom valfritt ämne

Kursplan

PDF iconKursutvärdering, hösttermin 2017

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter