Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi, introduktion till jordens miljö

NGEA01

Den här kursen syftar till att ge dig som student en allmän introduktion till naturgeografi och ekosystemvetenskap, som är ämnen med bred miljöanknytning.

Kursens innehåll

Fokus för kursen ligger på att ge dig förståelse om processer som sker i litosfären, biosfären, hydrosfären och atmosfären. Kursen ger dig en bättre förståelse för processer och mekanismer som styr globala miljöförändringar. Inom ekosystemvetenskap kommer du att lära dig mer om jordens klimatzoner och deras olika ekosystem.

Du får läsa om jordens uppbyggnad, landformer och hur dessa skapas av processer inuti jorden och på dess yta. Du får också lära dig hur de påverkar och påverkas av biologiska processer och människans aktiviteter. I kursen ingår också:

  • grundläggande meteorologi,
  • klimatologi och klimatförändring,
  • hydrologi och oceanografi

Exkursion på Österlen

I kursen ingår en längre exkursion som de senaste åren genomförts på Österlen. Du får arbeta olika metoder för att samla in data och information om miljön runtomkring dig, använda olika fältarbetsmetoder, fjärranalys (flygbilder och satellitbilder) för att göra kartor och geografiska informationssystem (GIS) för att analysera olika miljöproblem. Du kommer också att stifta bekantskap med olika modeller och andra analysverktyg för att beskriva och analysera vår miljö.

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av föreläsningar, övningar, exkursioner, seminarier, gruppövningar och projektarbeten. Kursen avslutas med en salstentamen.

Öppen som fristående kurs

Den här kursen kan läsas fristående, och ger dig en bred och grundläggande introduktion till vår planet och de miljöer och miljöproblem som finns i vår omvärld. På grund av detta är kursen också ett alldeles utmärkt komplement till kurser som ges på andra institutioner och för studenter som har t.ex. biologi, ekologi eller miljövetenskap som huvudämne.

Kursansvarig

Fakta: NGEA01

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT1
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, och antingen 1) Engelska B, Fysik A, Kemi A, Biologi A eller Naturkunskap B, eller, 2) 30 hp högskolestudier inom valfritt ämne

Kursplan