GIS och distribuerad hydrologisk modellering

GISN26

Den här kursen kan bara läsas av dig som är masterstudent på iGEON.

Kursbeskrivningen för den här kursen finns på vår engelska webbsida.