Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Insamling och analys av 3D-geodata

NGEN28 7,5 hp

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap och färdigheter för att kunna samla in och analysera 3D-geodata. Kursen är en valbar kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i GIS och fjärranalys och för en naturvetenskaplig masterexamen i naturgeografi och ekosystemvetenskap, alla inriktningar.

Kursinnehåll

Kursen ger en teoretisk grund för tillämpning av 3D-geodata, t.ex. 3D-stadsmodeller och digitala terrängmodeller. De teoretiska delarna ger också avancerade kunskaper om olika metoder för insamling av 3D-data. Både metoder för direkt insamling av 3D-geodata, GNSS/GPS och laserskanning som metoder baserade på bilder, fotogrammetri och struktur från rörelse kommer att behandlas. Kursen innehåller flera praktiska moment. Fältarbete utförs för att samla in 3D-geodata med följande metoder GNSS-teknik, terrestrisk laserskanning och bilddata med obemannade luftfartssystem (UAS). Övningar i datorlaboratoriet genomförs för att bearbeta data för att skapa punktmoln, ortofoton och 3D-modeller. Kursen innehåller också övningar för att analysera insamlade och bearbetade 3D-data.

Kursens utformning

Undervisningen består av föreläsningar och praktiska moment, både i form av övningar i fält och övningar i datorlaboratorium. Kursen innehåller också studiebesök och gästföreläsningar som ger en bredare inblick i hur 3D-data kan användas inom olika ämnesområden. Övningar, studiebesök, gästföreläsningar och tillhörande komponenter är obligatoriska.

Kurslitteratur

Tba

Schema

Schema kommer du åt i god tid innan kursstart via den här länken.

Kursansvarig

Kursfakta NGEN28

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: HT 2
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 90 hp studier i naturvetenskap eller teknik varav minst 15 hp ska vara inom geografisk informationsvetenskap motsvarande Geografiska informationssystem, grundkurs, 15 hp (NGEA11). Engelska 6/B.

Kursplan