Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geografisk informationsteknik för katastrof- och naturresurshantering

Klimatförändringar kan medföra ökad exponering för katastrofer som allvarliga översvämningar, jordskred och erosion. Vi arbetar med att bygga upp kapacitet inom teknisk kompetens och tekniska lösningar i Moçambique för att göra det möjligt för landet att anpassa sig, reagera och mildra potentiella effekter av klimatförändringar och därigenom främja en hållbar miljöutveckling.

capacity_building_in_geographic_information_technologies_for_disaster_and_natural_resource_management.jpg

Informationsteknologi för katastrofhantering i Moçambique

I Moçambique, ett land med en lång kust i Indiska oceanen och en viktig och känslig jordbrukssektor, .är känsligheten för klimatrelaterade naturkatastrofer stor. Det bör betonas att katastrofer alltid slår på olika sätt över tid och rum. Att bygga ut förmågan inom geografisk informationsteknologi (GIT), med fokus på tid och rymd, är därför avgörande för katastrof- och naturresurshantering. Det är fokus för det här forskarutbildningsprogrammet.

Kapacitetsbyggnad kompetens

Moçambique har behov av teknisk kompetens och tekniska lösningar för att klara av befintliga och potentiella utmaningar. Syftet med detta projekt är således att bygga upp kapacitet inom Moçambique för att göra det möjligt för landet att anpassa sig, reagera och mildra potentiella effekter av klimatförändringar och därigenom främja en hållbar miljöutveckling. Detta kommer att ske genom nära samarbete med världsledande universitet i Sverige och Sydafrika.

Ett befintligt BSc-program inom GIT / katastrofhantering kommer att revideras och vi utvecklar ett nytt MSc-program. Vi utbildar personal gemensamt på masters- och doktorandnivå och bedriver forskning gemensamt, och kommer att skapas ett mycket starkt partnerskap för att attrahera extern finansiering. Utöver detta kommer pedagogisk utbildning, utbildning av handledare och språkutbildning att öka kapaciteten hos måluniversitetet och förbättra långsiktig hållbar utveckling i Moçambique.

Kontakt

Petter Pilesjö
petter [dot] pilesjo [at] gis [dot] lu [dot] se
046-222 96 54