Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ekosystemanalys

NGEA04

Kursen syftar till att ge dig en grundläggande förståelse för hur olika ekosystem påverkar och påverkas av atmosfären och geologin. Du kommer även att få förståelse för den grundläggande vetenskapliga bakgrunden till olika miljöproblem, som t.ex. växthuseffekten och ozonproblematiken.

För att ge dig en solid teoretisk bakgrund för praktiskt arbete med problemställningar som relaterar till globala miljöproblem innehåller kursen föreläsningar inom ämnesområdena: biogeografi, biogeokemi, hydrologi och praktisk ekosystemanalys. För att du även ska få praktiska ämneskunskaper så kommer du redan från kursstart att fokusera på ett fältarbete som under kursen utvidgas och kulminerar med en veckolång intensiv fältvecka med efterföljande projektarbete. Under detta fältarbete får du lära dig olika former av mätmetodik, exempelvis: grundläggande upprepad vegetationsinventering, kemisk mark- och vegetationsanalys samt mätningar av gasutbyte mellan mark, vegetation och atmosfär.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Fakta: NGEA04

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: VT2
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, samt 30 hp inom naturvetenskapliga ämnen

Kursplan

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter