Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kartors användbarhet

Dagens teknik har gjort nya typer av kartanvändning möjligt. Kartan kan användas i mer media än någonsin tidigare, till exempel på webben eller på mobila enheter (mobiltelefoner, PDA, etc.).

Med denna typ av kartanvändning kombineras olika typer av information för att tillhandahålla tjänster skräddarsydda för sitt syfte. Användare kan också göra sina egna personliga preferenser, så att de lagrar sina egna favoritplatser som visas när kartan presenterar ett visst område. Det är också möjligt att få sin egen position markerad på kartan genom att ansluta till en GPS-mottagare.Institutionen för fysisk geografi och ekosystemvetenskap har i samarbete med fakulteten för ingenjörsvetenskap och markundersökning gjort undersökningar för att förbättra användbarheten för de kartor som används i dessa kartläggningstjänster.

En studie utförd för att definiera dimensioner som kan användas för att mäta användarnas uppfattade komplexitet i en presenterad karta. Olika åtgärder kan beskriva kartens olika egenskaper: dess föremål och relationer mellan objekt.Mätningarna jämförs sedan med resultaten av användarstudierna av kartorna för att härleda de mätningar som bäst beskriver den uppfattade komplexiteten.Dessa mätvärden kan sedan användas för att beräkna lämplig generaliseringsgrad för kartor i olika karttjänster.

Kontaktinformation

Lars Harrie
Tel: 046-222 01 55
lars [dot] harrie [at] nateko [dot] lu [dot] se (lars[dot]harrie[at]nateko[dot]lu[dot]se)