Webb-GIS

NGEN07 / EXTN10

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du att utforska teoretiska och praktiska begrepp inom Webb-GIS (Internet GIS). Den teoretiska delen av kursen behandlar tekniken bakom Webb-GIS som arkitekturlösningar, märkspråk (t.ex. HTML, XML, SVG och GML), skriptspråk (mest Javascript), webbkartografi, geoportaler och internationella standarder. Den teoretiska delen innehåller också ett seminarium om legala och etiska aspekter av Webb-GIS. I den praktiska delen av kursen genomförs flertalet laborationer med både befintliga program och egen programmering. Kursen avslutas med ett större projektarbete där studenten får skapa ett eget Webb-GIS

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska laborationer samt det avslutande projektet. Kursen innehåller en kombinerad teoretisk och praktisk tentamen.

Fakta: NGEN07 / EXTN10

Nivå: avancerad
Poäng: 7.5 hp
Kursperiod: HT2
Språk: engelska
Förkunskapskrav: kandidatexamen i naturgeografi eller motsvarande vilket inkluderar 30 hp i GIS alternativt tre års studier vid teknisk fakultet. För LTH studenter gäller följande förutsatta förkunskaper FMA430, EXTF80 (TEK270) eller VFT031 och EDA50.

Kursplan
Kursplan (LTH)