Forskning vid INES

Naturgeografi är studierna av Jorden och det som sker i dess naturliga miljöer: i atmosfären, hydrosfären, biosfären och geosfären. Klimatet är en viktig del i många av de processerna, och därför är studier av klimat och klimatförändringar en mycket viktig del i vår forskning.

Forskning om ekosystem, klimat och miljö

Institutionens forskning är huvudsakligen inriktad på tvärvetenskapliga studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av markbaserade ekosystem. INES kombinerar fältstudier på många olika platser i världen med arbete i laboratorier och datorsimuleringar. Målet är att öka förståelsen för de processer som sker i utbytet mellan biosfären och atmosfären, hydrosfären och geosfären, inte minst under olika klimat- och miljöförändringar.

GIS-centrum

GIS-centrum utvecklar och tillämpar GIS - geografiska informationssystem - som kan användas till allt från visualisering av kartdata för miljöövervakning analys av rumsliga och tidsmässiga mönster av till exempel ekonomiskt välstånd och fattigdom. GIS-centrum är en egen centrumbildning, men många av deras forskare har starka kopplingar till våra forskare och är också lärare på våra utbildningar.

forskare i Arktis

Desert

remote sensng