Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning vid INES

Naturgeografi är studierna av Jorden och det som sker i dess naturliga miljöer: i atmosfären, hydrosfären, biosfären och geosfären. Klimatet är en viktig del i många av de processerna, och därför är studier av klimat och klimatförändringar en mycket viktig del i vår forskning.

Forskning om ekosystem, klimat och miljö

Institutionens forskning är huvudsakligen inriktad på tvärvetenskapliga studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av markbaserade ekosystem. INES kombinerar fältstudier på många olika platser i världen med arbete i laboratorier och datorsimuleringar. Målet är att öka förståelsen för de processer som sker i utbytet mellan biosfären och atmosfären, hydrosfären och geosfären, inte minst under olika klimat- och miljöförändringar.

GIS-centrum

GIS-centrum utvecklar och tillämpar GIS - geografiska informationssystem - som kan användas till allt från visualisering av kartdata för miljöövervakning analys av rumsliga och tidsmässiga mönster av till exempel ekonomiskt välstånd och fattigdom. GIS-centrum är en egen centrumbildning, men många av deras forskare har starka kopplingar till våra forskare och är också lärare på våra utbildningar.

forskare i Arktis

Desert

remote sensng