Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geografisk tillgänglighetsanalys

Vi har under en tioårsperiod varit inblandade i projekt inom geografisk tillgänglighetsanalys, dvs. analys av hur lång tid/sträcka som krävs för att nå service eller andra intressanta platser. Denna forskning har både behandlat generell metodutveckling och tillämpningar.

 

Nationell utvärdering av den geografiska tillgängligheten

I detta projekt fungerar vi som vetenskaplig rådgivare till Tillväxtverket som har ett nationellt ansvar för att följa upp den geografiska tillgängligheten. Tillämpningsområden är bland annat uppföljning av hur tillgängligheten påverkas av politiska beslut och/eller samhällsutvecklingen samt den strukturella komponenten i den kommunala skatteutjämningen.

Forskning om resor på cykel

Tillsammans med trafikforskare på LTH, VTI och K2 arbetar vi inom ett Vinnova-projekt för att studera vad som kan öka andelen resor med cykel där den geografiska tillgängligheten är viktig.

Geographic accessibility analysis

 

Kontakt

Lars Harrie

E-post: lars [dot] harrie [at] nateko [dot] lu [dot] se

Telefon:  +46 46 222 01 55