Utveckling av GIS-verksamheten vid Makerere University, Uganda

Detta partnerskap mellan Makerere GIS Center, Lunds universitet och KTH i Stockholm syftar till att förbättra Makereres kapacitet inom geografisk informationsvetenskap. Lärdomar från samarbetet kommer att användas för att vidareutveckla partnerskapet.

De förväntade resultaten av detta partnerskap anges i tabellen nedan.

Uppgradering och förstärkning av universitetets breda GIS-center vid Makerere University, Uganda

Utveckling av GIS-verksamheten vid Makerere University, Uganda

Involverade svenska partners 
Lunds universitet och KTH, Stockholm

Inblandade forskare 
Ett antal seniorforskare från Uganda och Sverige

Kontaktperson på GIS Centrum
Petter Pilesjö