Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examensarbete - masterexamen

NGEM01

 

Kursens innehåll

Examensarbetet är ett självständigt arbete, som du utför i projektform. Som student väljer du ämnesinriktning i samråd med din handledare. Ämnesinriktningen ingår lämpligen i något av de forskningsprojekt som bedrivs vid institutionen. Examensarbetet kan även genomföras som ett samarbetsprojekt med externa institutioner, universitet, organisationer eller företag.

Kursen är en obligatorisk kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i naturgeografi och ekosystemvetenskap.

Undervisningsform

Den studerande skall lösa en begränsad och väl avgränsad uppgift. Inom arbetets ram bearbetas problem med anknytning till aktuell ämnesinriktning och frågeställning. Arbetet kan också omfatta laboratoriearbete och/eller fältundersökningar samt litteraturstudier.

Redovisning gör du i form av en vetenskaplig rapport skriven på svenska eller engelska. Regler för internationell publicering tillämpas. Examensarbetet presenteras också vid ett uppsatsseminarium med opposition, vanligtvis av en kurskamrat men det kan också göras av en ledamot i betygsnämnden.

Kurschef för examensarbetena är Martin Berggren. Kontakta honom om du har frågor.

Extra finansiering

Det finns flera möjligheter att få extra pengar till ditt Masterprojekt. Se möjligheterna till stipendier här.

Några studenter har fått stipendier från  Oscar & Lili Lamm memorial foundation. Läs mer här.

Kursansvarig

Fakta: NGEM01

Nivå: avancerad
Poäng: 30 hp
Kursperiod: HT & VT
Språk: svenska / engelska
Förkunskapskrav:  225 hp varav 45 hp på avancerad nivå inom naturgeografi och ekosystemanalys

Kursplan

Såhär söker du kursen

Du söker denna kurs genom att logga in på antagning.se som programstudent. Sedan söker du efter dessa anmälningskoder:

  • LU-54077 (100%)
  • LU-54076 (50%)