Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Examensarbete - masterexamen

NGEM01

Masterexamen

Kursens innehåll

Kursen är en obligatorisk kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i naturgeografi och ekosystemanalys.

Undervisningsform

Examensarbetet är ett självständigt arbete, som du utför i projektform. Som student väljer du ämnesinriktning i samråd med din handledare. Ämnesinriktningen ingår lämpligen i något av de forskningsprojekt som bedrivs vid institutionen. Examensarbetet kan även genomföras som ett samarbetsprojekt med externa institutioner, universitet, organisationer eller företag. Den studerande skall lösa en begränsad och väl avgränsad uppgift. Inom arbetets ram bearbetas problem med anknytning till aktuell ämnesinriktning och frågeställning. Arbetet kan också omfatta laboratoriearbete och/eller fältundersökningar samt litteraturstudier.

Redovisning gör du i form av en vetenskaplig rapport skriven på svenska eller engelska, varvid regler för internationell publicering tillämpas. Examensarbetet presenteras också vid ett uppsatsseminarium med opposition. Vanligtvis av en kurskamrat, men det kan också göras av en ledamot i betygsnämnden.

Kurschef för examensarbetena är Martin Berggren. Kontakta honom om du har frågor.

Läs mer om kursen på kursens egen hemsida.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Ansök denna kurs

Du kan numera söka den här kursen direkt på vår hemsida, utan att gå omvägen via antagning.se.
 

Fakta: NGEM01

Nivå: avancerad
Poäng: 30 hp
Kursperiod: HT & VT
Språk: svenska / engelska
Förkunskapskrav:  225 hp varav 45 hp på avancerad nivå inom naturgeografi och ekosystemanalys

PDF icon Kursplan

Information om MFS-stipendier
 

För antagna

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter