Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning

Med fokus på miljöledning och geo-informationsteknik såsom fjärranalys och GIS, kan detta masterprogram resultera i en dubbel examen från två europeiska universitet. Programmet har fyra teman att välja från, och syftar till att ge dig kompetens och nätverk för att bättre hantera socioekologiska system för hållbar och rättvis tillväxt.

Som student väljer du ditt tema för din utbildning bland följande:
• Interaktioner mellan urbana och lantliga miljöer
• Markanvändning
• Ekosystem och naturresurser
• Livsmedelssäkerhet

Karriärmöjligheter

Med GEM-examen kommer du att ha stark kompetens att arbeta inom geospatiala vetenskaper som tillämpas på sociala och miljömässiga frågor. Tidigare studenter i GEM-programmet har haft hög anställbarhet. GEM-alumner arbetar idag i statliga organisationer, NGOer, akademi, privat sektor eller med entreprenörskap.

Programinnehåll

Du väljer tema för programmet, som erbjuder kurser relaterade till ämnen som fjärranalys, GIS, miljömodellering, livsmedelssäkerhet, biologisk mångfald, skogsbruk, ekosystemtjänster, entreprenörskap och naturresurshantering. Du kommer också att bekanta dig med projektledning inklusive ledarskap, förhandlingar och kommunikation. Programmet integrerar utbildningen hos fyra ledande universitetspartners:

•    Lunds Universitet, Sverige (LU)
•    University of Tartu, Estonia (UT)
•    Universite Catholique de Louvain, Belgium (UCL)
•    University of Twente, The Netherlands (ITC)

Det finns fyra teman att välja mellan i detta program. Praktikplatser är tillgängliga under första och andra året, beroende på vilket tema du följer. Detta kommer att utöka ditt nätverk med personer inom samma yrke.


Tema 1: Interaktioner mellan urbana och lantliga miljöer (Urban-Rural Interactions)

Att ta itu med utmaningen att på ett hållbart sätt möta naturresurskraven i en snabbt urbaniserande värld. UT tillhandahåller geospatial analys, grundläggande fjärranalys, GI-metodgrund och socioekologisk /stads- och planering. ITC tillhandahåller avancerad fjärranalys och entreprenörskap för naturresurshantering.


Tema 2: Markanvändning (Land Use Systems)

Fokus på planering och bedömning av effekterna av förändringar i markanvändning i ett föränderligt klimat.
UT ger samma första år som spår ett, men med år två vid UCL med fokus på miljöutmaningar relaterade till jordbruk, skogsbruk och naturvård i samband med klimatförändringar.

Tema3: (Ekosystem och naturresurser) Ecosystems & Natural Resources

Fokus på förvaltning och värdering av naturresurser för att förbättra motståndskraften i samhället.
LU ger grundåret i geoinformatik, inklusive GIS, geospatial analys, fjärranalys, ekosystemmodellering och dynamiska processbaserade rumsliga modeller. ITC erbjuder andra året om naturresurshantering, inklusive kurser om landområden, ekosystemtjänster och bevarande.

Tema 4: Livsmedelssäkerhet (Food Security)

Livsmedelssäkerhet i samband med klimatförändringar och relaterade sårbara sociala och ekologiska sammanhang. LU tillhandahåller grundåret med UC Louvain som är specialiseringsår för livsmedelssäkerhetsutmaningar relaterade till grödoproduktion, inklusive dess variationer i ett sammanhang av förändrat klimat och dess miljöpåverkan.

Ansökan

Ansök via hemsidan: https://www.gem-msc.eu/

Fakta

Nivå: master
Poäng: 120 hp
Programstart: hösttermin
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp

Anmälan och antagning (extern länk)