Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klimatförändringen och dess miljöeffekter

NGEN01

Klimatförändringen och dess miljöeffekter

Kursens innehåll

Denna kurs fäster stor vikt vid att studera de orsakssamband som kan förklara klimatets variationer och förändringar. Du använder modellscenarier för att studera globala och regionala klimatförändringar och tänkbara effekter på t.ex. hydrologi, vattenresurser, ekosystem och ekosystemprocesser, biodiversitet, biogeografi, vindenergi och stormskador. På kursen lär du dig också om metoder för detektering av klimatförändringar.

Undervisningsform

I undervisningen utnyttjas observationsdata och modellscenarier för att träna kritisk analys avseende t.ex. representativitet i datamaterial, modellantaganden och validering mot oberoende information. Kursen som presenteras som EXTP20 inom teknisk matematik på LTH med specialiseringen Miljö, risk och klimat, är samma kurs.

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och projektarbete.

Kursansvarig

Fakta: NGEN01

Nivå: avancerad
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT2
Språk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet samt 90 hp naturvetenskapliga studier. Kurserna NGE604 Klimatsystemet 10 hp alternativt NGEA06/NGEA21 Klimatsystemet, 15 hp samt NGEA04 Ekosystemanalys, 15 hp alternativt NGE621 Ekosystemanalys 10 hp rekommenderas.

Kursplan