Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Klimatförändringen och dess miljöeffekter

NGEN01

Klimatförändringen och dess miljöeffekter

Kursens innehåll

Denna kurs fäster stor vikt vid att studera de orsakssamband som kan förklara klimatets variationer och förändringar. Modellscenarier används för att studera globala och regionala klimatförändringar och tänkbara effekter på t.ex. hydrologi, vattenresurser, ekosystem och ekosystemprocesser, biodiversitet, biogeografi, vindenergi och stormskador. Metoder för detektering av klimatförändringar behandlas.

Undervisningsform

I undervisningen utnyttjas observationsdata och modellscenarier för att träna kritisk analys avseende t.ex. representativitet i datamaterial, modellantaganden och validering mot oberoende information.

Kursen som presenteras som EXTP20 inom teknisk matematik på LTH med specialiseringen Miljö, risk och klimat, är samma kurs.

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och projektarbete.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Fakta: NGEN01

Nivå: avancerad
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT2
Språk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet samt 90 hp naturvetenskapliga studier. Kurserna NGE604 Klimatsystemet 10 hp alternativt NGEA06/NGEA21 Klimatsystemet, 15 hp samt NGEA04 Ekosystemanalys, 15 hp alternativt NGE621 Ekosystemanalys 10 hp rekommenderas.

Kursplan

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter