Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examensarbete i geografisk informationsteknik

EXTM05

Kursens innehåll

Kursen är endast för studenter på LTH, och främst gjord för Lantmäteristudenter med inrikning mot geografisk informationsteknik.

Undervisningsform

Examensarbetet är ett självständigt arbete, som du utför i projektform. Som student väljer du ämnesinriktning i samråd med din handledare. Ämnesinriktningen görs oftast tillsammans med en extern organisation (företag, kommun, myndighet, etc.) eller som en del i ett forskningsprojekt som bedrivs vid institutionen. Den studerande skall lösa en begränsad och väl avgränsad uppgift. Inom arbetets ram bearbetas problem med anknytning till aktuell ämnesinriktning och frågeställning. Arbetet ska även innehålla en litteraturstudier.

Redovisning gör du i form av en vetenskaplig rapport skriven på svenska eller engelska, varvid regler för internationell publicering tillämpas. Examensarbetet presenteras också vid ett uppsatsseminarium med opposition. Vanligtvis av en kurskamrat.

Tidigare examensarbeten finns på den här länken.

Kontakta Lars Harrie om du har frågor.

Kursansvarig

Fakta: EXTM05

Nivå: master
Poäng: 30 hp
Kursperiod: VT & HT
Undervisningsspråk: svenska / engelska
Förkunskapskrav: Information kommer

Kursplan