Programmering för tillämpningar i geomatik, naturgeografi och ekosystemvetenskap

NGEN13

Kursens innehåll

Det har blivit allt viktigare att kunna programmera, både under utbildningstiden och i arbetslivet. Vi är nu glada att kunna erbjuda en kurs i grundläggande programmering riktad speciellt till studenter i geomatik, naturgeografi och ekosystemvetenskaper.

Det här är en grundläggande programmeringskurs och inga tidigare kunskaper i programmering krävs. Kursen är uppdelad i tre moduler. Den första modulen, som genomförs i Matlab, behandlar grundläggande programmeringskoncept som variabler, villkorssatser, loopar och funktioner. I den andra modulen får man lära sig ett objektorienterat språk, Python. Här introduceras datatyper, datastukturer, objekt och ärvning. Den tredje modulen består av ett projekt där du som student får välja antingen en GIS-inriktning eller en modelleringsinriktning.

Undervisningsform

Undervisningen sker på engelska och utgörs av föreläsningar, datorövningar och projektabete.

Fakta: NGEN13

Nivå: Avancerad
Poäng: 15 högskolepoäng
Kursperiod: HT1
Språk: Engelska
Förutsatta kunskapskrav: Kandidatexamen i naturgeografi eller motsvarande vilken inkluderar 30 hp i GIS alternativt tre års studier vid teknisk fakultet.

Kursplan