Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programmering för tillämpningar i geomatik, naturgeografi och ekosystemvetenskap

NGEN20

Kursen är en obligatorisk kurs på avancerad nivå för masterexamen (120 hp) i GIS och fjärranalys inom huvudområdet geomatik, samt valbar kurs för masterexamen i naturgeografi
och ekosystemvetenskap.

Kursens innehåll

Efter avslutad kurs ska du ha förvärvat kunskaper för att hantera programmeringsspråket Python för att lösa problem och uppgifter inom geografisk informationsvetenskap (GIS) och fjärranalys samt för tillämpningar inom naturgeografi och ekosystemvetenskap. Kursens innehåll är till stor del praktiskt inriktat för att ge träning i problemlösning, och i hur problem kan struktureras för att lösas med programmeringsverktyg.

Kursen startar med grundläggande programmering som hantering av variabler, logiska operationer, IF-satser och loopar, och fortsätter med listor, matriser, filhantering. Du lär dig att skapa egna funktioner och moduler; arbete med externa bibliotek och objektorienterad programmering. Den sista delen behandlar GIS-programmering med ArcGIS för att automatisera analyser och övningar i att skapa dina egna GIS-verktyg.

Undervisningsform

Undervisningen består av obligatoriska praktiska övningar för att ge träning i programmering och problemlösning. Teorin ges oftast i samband med övningarna som en kortare introduktionsföreläsning. Kursen startar med grundläggande programmering med successivt ökande svårighetsgrad i övningarna och introducerar ny programmering verktyg med fokus på GIS och fjärranalys. Den avslutande delen är helt inriktad mot GIS-programmering och avslutas med ett programmeringsprojekt som genomförs självständigt eller i grupp. Alla övningar och det avslutande projektarbetet är obligatoriskt.

Kursansvarig

Fakta: NGEN20

Nivå: Avancerad
Poäng: 15 högskolepoäng
Kursperiod: HT1
Språk: Engelska
Förkunskapskrav:För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, samt Matematik D och
minst 90 högskolepoäng i naturvetenskap eller teknik på grundläggande nivå av vilka
minst 15 högskolepoäng GIS, t.ex. NGEA11 eller motsvarande.

Kursplan