Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programmering för tillämpningar i geomatik, naturgeografi och ekosystemvetenskap

NGEN13

Det har blivit allt mer eftertraktat att kunna programmera i arbetslivet. Vi är glada att kunna erbjuda en kurs i grundläggande programmering riktad speciellt till studenter i geomatik, naturgeografi och ekosystemvetenskaper.

Kursens innehåll

Det här är en grundläggande programmeringskurs och inga tidigare kunskaper i programmering krävs. Kursen är uppdelad i tre moduler. Kursen ger teoretiska grunder för programmering med Python och tillämpning av programmering inom GIS och fjärranalys med fokus på praktiska övningar. Kursen inleds med grundläggande programmering som variabelhantering, logiska operationer, if-satser och loopar, och bygger vidare med listor, matriser, filhantering osv. Vidare lär man sig att skapa egna funktioner och moduler, arbeta med externa bibliotek och objektorienterad programmering. Den avslutande delen behandlar GIS-programmering med ArcGIS för att automatisera analyser och skapa egna GIS-verktyg.

Undervisningsform

Undervisningen sker på engelska och utgörs av föreläsningar, datorövningar och projektarbeten.

Kursansvarig

Fakta: NGEN13

Nivå: Avancerad
Poäng: 15 högskolepoäng
Kursperiod: HT1
Språk: Engelska
Förkunskapskrav:För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, samt Matematik D och
minst 90 högskolepoäng i naturvetenskap eller teknik på grundläggande nivå av vilka
minst 15 högskolepoäng GIS, t.ex. NGEA11 eller motsvarande.

Kursplan