Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flöden av vatten och koldioxid i Senegal och Sudan

I många av de nordliga ekosystemen är temperaturen en starkt reglerande faktor på vegetationen. Under den varma sommaren är vegetationens aktivitet och produktivitet hög, medan den under den svalare vintern är lägre. I Afrikas medeltorra delar är det emellertid vatten, inte temperaturen, som är att den huvudsakliga reglerande faktorn.

Fotosyntesen och produktivitet i vegetationen

Vid fotosyntesen öppnar växterna upp mikroskopiska hål i bladen, som kallas klyvöppningar, för att låta koldioxid att komma in i bladet. Samtidigt är släpps dock vattnet ut i atmosfären. Därför kan vi direkt övervaka status och produktivitet i vegetationen genom att mäta flödena av koldioxid och vatten i ett ekosystem.

Värdetecknet indikerar riktningen av flödet. Negativa CO2-flödesvärden innebär att vegetationen tar upp koldioxid genom fotosyntesen, medan positiva värden anger att den respiration som sker i vegetationen och i marken dominerar. Detta är typiskt under natten, när det inte finns något solljus. För vatten är resultaten vanligtvis beräknade i latent värmeflöde, LE. (Detta är möjligt eftersom den mängd energi som krävs för att förånga 1 gram vatten är känt: 2500 J.) Ett positivt flöde innebär att vattenånga släpps ut i atmosfären.

Mätningar i Sudan

Siffrorna nedan visar CO2 (röda kurvor, lämnade Y-axlar) och vatten (blå, höger Y-axlar) flöden, mätt över 48-timmarsperioder under både torrsäsongen och den fuktiga säsongen på en plats som heter Demokeya i Sudan. Det finns tydliga skillnader mellan de torra och fuktiga årstider, vilken indikerar vattnets betydelse för detta ekosystem. Under torrperioden är det nästan inget vatten tillgängligt för växterna, och det är anledningen till att flödena av både CO2 och vatten (LE) är låga. Du kan läsa mer om detta projekt i vår affisch (PDF-fil) som presenterades vid ILEAPS konferensen 2006.

flöden under torrperioden

flöden under den fuktiga perioden

 

Mätningar i Senegal

I Dahara, Senegal, utför vi mätningar i samarbete med Köpenhamns universitet. Grundtanken är att utföra avancerade och detaljerade in situ mätningar av ekosystemets egenskaper och processer för att öka förståelsen för de roller som savann och gräsmark spelar i den globala kolcykeln. Sedan 2002 har fältmätningar utförts på Dahara i Senegal och vi har nu en omfattande serie mätningar som är relevanta för studier av ekosystemegenskaper och processer i medeltorra savanner.

Se en detaljerad beskrivning i Tagesson et al 2014.

Dahra, Senegal

Kontakt

Jonas Ardö
jonas [dot] ardo [at] nateko [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 40 31