Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fredens natur

"Ett utforskande av kopplingen mellan miljö och fredsbyggande i samhällen efter konflikter"

Detta är ett pågående temaprojekt som av Pufendorf beviljats medel för 2016/2017. Projektet fokuserar på fredsbyggande och rekonstruktionsprocesser efter inbördeskrig och inrikes väpnade konflikter. Länkar mellan utvecklingen efter konflikten och den naturliga miljön utforskas på ett tvärvetenskapligt sätt för att förstå den sociala, ekonomiska och ekologiska dynamiken som dessa kopplingar har. Frågeställningen är:
Hur påverkar övergången från väpnad konflikt till fred den naturliga miljön? Och vilka (negativa och/eller positiva) konsekvenser kan dessa effekter ha för olika sociala grupper?

Ett Pufendorf-tema är ett projekt som handlar om en eller flera aktuella forskningsfrågor, vilket kräver perspektiv från flera discipliner för att hitta lösningar och svar.

Deltagare i projektet

Micael Runnström, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap / GIS-centrum
Alejandro Fuentes, Raoul Wallenberg-institutet
Ana Maria Vargas Falla, Rättssociologi
Britta Sjöstedt, Juridik
Fariborz Zelli, Statsvetenskap
Lina Eklund, Centrum för mellanösternstudier
Maria Andrea Nardi, Kulturgeografi
Maria Ericson, Raoul Wallenberg-institutet
Sandra Valencia, LUCSUS
Torsten Krause, LUCSUS
Danna Carolina Villada

För mer information, kontakta micael [dot] runnstrom [at] gis [dot] lu [dot] se (micael[dot]runnstrom[at]gis[dot]lu[dot]se)