Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konsekvenser av HIV/AIDS i Tanzania

Konsekvenser av HIV/AIDS: Samband mellan socio-ekonomi och miljöaspekter av HIV/AIDS-epidemin i provinserna Kagera och Iringa i Tanzania.

Att HIV/AIDS har drabbat Afrika hårt är knappast en nyhet, däremot kanske det kan vara det att de västra delarna av Tanzania drabbades tidigt, med flera fall av konstaterad AIDS redan på 1980-talet. I Afrika har det gjorts massor av studier kring HIV/AIDS, hur sjukdomen sprids, vilka riskgrupperna är och vad man kan göra i preventivt syfte för att minska spridningen (t.ex. använda kondom).

Många av de forskare som har tittat på HIV/AIDS kommer från medicin eller antropologi/demografi och man har länge varit överens om att ett bortfall av arbetskraft genom sjukdom måste påverka möjligheterna att bedriva jordbruk, och även att den naturliga vegetationen kan påverkas (det finns historier om hur hela skogar har huggits ner för att trät behövts till likkistor).

Men få eller inga mer kvantitativa studier av förändringar i miljö och jordbruk har gjorts, vilket har inspirerat till detta forskningsprojekt som är ett samarbete mellan natur och kulturgeografer vid Lunds Universitet.

Genom att använda satellitdata från olika arkiv är det möjligt att kartlägga utbredningen av olika markanvändnings och vegetationstyper ända tillbaka till 1970-talet, dvs före det att HIV/AIDS hade nått västra Tanzania där Kagera-provinsen ligger. Genom att sedan leta fram satellitbilder med ungefär 10 år mellanrum går det att följa förändringar i markanvändning och vegetation över tiden och syftet med projektet är att försöka kvantifiera areella förändring av framförallt olika typer av jordbruksmark. Parallellt med detta pågår demografiska och statistiska analyser för att beskriva befolkningsstrukturer som är en indikation på nivån av HIV/AIDS i ett område.

Preliminära resultat visar på att det sker en förändring av markanvändning från mera komplexa och arbetsintensiva produktionssystem, som t.ex. banan/kaffe till extensiv odling av stapelgrödor eller öppen buskmark med spridd odling. Detta tyder på att en hög dödlighet i AIDS under 1990-talet har haft en stor påverkan på både jordbruksproduktion och ekosystem i området. Projektet drivs som ett samarbete mellan Kulturgeografiska Institutionen och ENES (GIS-Centrum) och finansieras av Sida-Sarec.

Kontaktinformation

ines_forskning_avsl_tanzania3edit.jpg

ines_res_fin_tanzania2.jpg