Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillämpad GIS

NGEN21

Kursen är en obligatorisk kurs för masterexamen (120 hp) i GIS och fjärranalys inom huvudområdet geomatik samt valbar kurs för masterexamen (120 hp) i Naturgeografi och ekosystemvetenskap.

Kursinnehåll

Kursen innehåller teoretisk bakgrund för olika GIS-metoder och deras tillämpning inom miljö och rumslig planering. Kursens teoretiska innehåll omfattar koordinatsystem i plan och höjd, raster- och vektoranalys, digitala höjdmodeller, 3D-stadsmodeller, rumslig interpolation och multikriterieanalys som beslutsstöd. Kursen
fokuserar speciellt på användning av avancerade funktioner i ArcGIS Pro och ArcPy för datahantering och rumslig analys. Kursen innehåller omfattande övningar med tillämpningar av GIS inom olika områden exempelvis samhällsplanering och riskanalyser. Med verklighetsbaserade fallstudier utvecklas förmågan och färdigheter att lösa relevanta problem med olika GIS-tillämpningar.

Kursens genomförande

Undervisningen utgörs av föreläsningar, datorövningar, grupparbeten och ett mer omfattande projektarbete. Deltagande i alla kursens moment utom föreläsningar är
obligatoriskt. Föreläsningarna förmedlar teoretiska kunskaper och övningar och grupparbeten knyter an till teorin genom verklighetsanknutna tillämpningsexempel. I
varje övningsmoment tränar studenten sin förmåga att hantera relevanta data med avancerade GIS-metoder.  Kursen avslutas med ett större projektarbete som genomförs i grupp.

Kurskoordinator

Kurskoordinator Rachid Oucheikh

Kursfakta

Nivå: Avancerad
Poäng: 15 högskolepoäng
Kursperiod: Hösttermin 2
Språk: Engelska
Förkunskaper: Grundläggande behörighet, Engelska 6/B samt minst 90hp inom naturvetenskap eller teknik varav minst 15 hp skall vara i GIS eller motsvarande, som t.ex. rumslig analys, kartografi, geodesi eller fjärranalys. För tillträde till kursen krävs även NGEN20 (tidigare NGEN13) Programmering för tillämpningar i geomatik 15 hp eller motsvarande.

Kursplan

Är student