Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kol i marken och vattenkvalitet i Rwanda

Kolet i marken är viktigt i alla markprocesser och både en sänka för kolbindning och en källa till kolutsläpp. Ökningen av nederbörd och temperatur bidrar till klimat- och markanvändningsförändringar i tropiska områden. Det kan minska lagringen av kol i marken

Forskning på kol i mark och vatten i tropiska områden

Genom export av löst organiskt kol (DOC) från mark till vattensystem i länder med akvatiska ekosystem, särskilt på hög höjd, kan lagringen av kol i marken minska Den resulterande DOC-ökningen i akvatiska ekosystem kommer potentiellt påverka vattenkvaliteten och därmed deras funktion. Vår studie syftar till att bedöma och förutsäga effekten av klimat- och markanvändningsförändringar på totalt organiskt kol (TOC) och DOC i jordbruksdominerade marker på hög höjd, och DOC-export till floder på avrinningsområdesnivå. 

Fältstudier i Rwanda

Forskningsprojektets fältlokal är Rukararas flodområde i södra Rwanda, uppströms Victoriasjön. Området karaktäriseras av Nyungweskogen, plantageskogar och odlade områden med ettåriga grödor (t.ex. bönor, durra (sorghum), majs, etc.) och fleråriga grödor (t.ex. te och bananodlingar ). En GIS-baserad modell,  RHESSys (Regional Hydro-Ecological Simulation System) kommer att anpassas för att kvantifiera DOC som exporteras till vattendrag genom urlakning och avrinning.

 

Soil carbon and water quality in Rwanda

 

 

Kontakt

Fabien Rizinjirabake

E-post: 

fabien [dot] rizinjirabake [at] nateko [dot] lu [dot] se

Researchers in this project

Mr. Fabien RIZINJIRABAKE

Dr. David TENENBAUM
Lund University

Professor Petter PILESJÖ
Lund University

Dr. John E. WASIGE
Makerere University

Dr. Théophile NIYONZIMA
University of Rwanda