Kol i marken och vattenkvalitet i Rwanda

Kolet i marken är viktigt i alla markprocesser och både en sänka för kolbindning och en källa till kolutsläpp. Ökningen av nederbörd och temperatur bidrar till klimat- och markanvändningsförändringar i tropiska områden. Det kan minska lagringen av kol i marken

Forskning på kol i mark och vatten i tropiska områden

Genom export av löst organiskt kol (DOC) från mark till vattensystem i länder med akvatiska ekosystem, särskilt på hög höjd, kan lagringen av kol i marken minska Den resulterande DOC-ökningen i akvatiska ekosystem kommer potentiellt påverka vattenkvaliteten och därmed deras funktion. Vår studie syftar till att bedöma och förutsäga effekten av klimat- och markanvändningsförändringar på totalt organiskt kol (TOC) och DOC i jordbruksdominerade marker på hög höjd, och DOC-export till floder på avrinningsområdesnivå. 

Fältstudier i Rwanda

Forskningsprojektets fältlokal är Rukararas flodområde i södra Rwanda, uppströms Victoriasjön. Området karaktäriseras av Nyungweskogen, plantageskogar och odlade områden med ettåriga grödor (t.ex. bönor, durra (sorghum), majs, etc.) och fleråriga grödor (t.ex. te och bananodlingar ). En GIS-baserad modell,  RHESSys (Regional Hydro-Ecological Simulation System) kommer att anpassas för att kvantifiera DOC som exporteras till vattendrag genom urlakning och avrinning.

 

Soil carbon and water quality in Rwanda

 

 

Kontakt

Fabien Rizinjirabake

E-post: 

fabien [dot] rizinjirabake [at] nateko [dot] lu [dot] se